ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Η συνεργασία μας με την εταιρία IFI architectural lighting works που είναι κορυφαία στο είδος της, μας επιτρέπει να δώσουμε έμφαση στη μελέτη φωτισμού χώρων με υψηλές και εξειδικευμένες απαιτήσεις, καθώς και στη προμήθεια φωτιστικών σωμάτων υψηλών τεχνικών προδιαγραφών.